FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere doctorat

Home » Scoli doctorale » Admitere doctorat

Calendarul admiterii la ciclul universitar de doctorat sesiunea 2023 :

 

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT, sesiunea septembrie 2023
 

 

Locuri rămase disponibile pentru admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2023

 

 

Sesiunea de vară:

- înscriere: 17-24 iulie;

- concurs admitere: 25-26 iulie;

- depunere și rezolvare contestații: 27 iulie;

- afișare rezultate finale: 28 iulie;

 

Sesiunea de toamnă:

- înscriere: 18-25 septembrie;

- concurs admitere: 26-27 septembrie;

- depunere și rezolvare contestații: 28 septembrie;

- afișare rezultate finale: 29 septembrie;

- înmatriculare: 02 octombrie.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII


1.    Fișa de înscriere (formular tip);
2.    Curriculum vitae (format european);
3.    Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
4.    Documentele în original și copii xerox ale acestora:

a.    Certificatul de naștere;
b.    Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);
c.    Documentul administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul);
d.    Diploma de bacalaureat;
e.    Diploma de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);
f.    Diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);
g.    Cartea de identitate;
h.    Adeverință de absolvire master pt. candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2022-2023.

5.    Chitanța în original care dovedește plata taxei de înscriere la concursul de admitere.
Dosarul întocmit se va depune la Secretariatul IOSUD – USVT (în intervalul orar 9,00 – 13,00).
*Taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la Secretariatul IOSUD – USVT la momentul depunerii dosarului de înscriere.
Absolvenții din 2023 ai USVT și angajații USVT beneficiază de 50 % reducere a taxei de înscriere.

6. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD in USVT

 

Taxe doctorat 2023-2024

 

Tematica cercetare propusă pentru admitere doctorat IRVA locuri bugetate - iulie 2023

 

Tematica cercetare propusă pentru admitere doctorat MV locuri bugetate - iulie 2023

 

 


 

REZULTATE ADMITERE

 

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT, sesiunea iulie 2023

 

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT, sesiunea septembrie 2022

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT, sesiunea iulie 2022

 

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT, anul universitar 2021-2022

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty