FacebookTwitterYoutubeInstagram

Masuri pentru diminuarea impactului de risc COVID-19

Home »Noutati » Masuri pentru diminuarea impactului de risc COVID-19
27.10.2021

 

Articolul 12

(4) Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare,

contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a

persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele

de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor

autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care

prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de

ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul

SARS-CoV-2.

(5) Prin excepţie de la prevederile este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor alin. (4) prevăzute

la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.

(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene

privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute la alin. (4) se face

prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau

vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

(7) Prevederile alin. (4) şi (6) se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private

în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile

necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu:

eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării,

testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii

deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea

măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2

este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile

colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se comercializează produse alimentare şi băuturi alcoolice sau

nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, cu purtarea măştii de protecţie şi

respectarea normelor de protecţie sanitară.

 

HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 cu modificarile si completarile ulterioare

MĂSURI din 6 octombrie 2021 pt asigurarea rezilientei comunitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

MĂSURI din 6 octombrie 2021 pt diminuarea impactului de risc, cu modificarile si completarile ulterioare

MĂSURI din 6 octombrie 2021pt cresterea capacitatii de raspuns,  cu modificarile si completarile ulterioare

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Telefon secretariatfmtr@usvt.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty