FacebookTwitterYoutubeInstagram

Achizitii publice

Home » Legislatie » Achizitii publice

Achiziție bunuri – reactivi de laborator necesari pentru activitatea didactică și de laborator. Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara invită companiile interesate să depună până la data de 06.03.2024 ora 14.00 oferte privind achiziția de produse, descrise mai jos.

În acest sens, atașăm următoarele documente:

 

Invitația de participare

Caiet de sarcini

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare.


Achizitie: "Servicii de formare pentru dezvoltarea competentelor digitale"

 

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Grafic implementare

Formulare operatori economici

Fisa date - instructiuni actualizate

 

Prin prezanta, USV Timisoara informeaza ofertantii interesati ca a fost depusa CONTESTATIE de catre Asociatia Sanse Egale pentru Persoanele cu Nevoi Speciale, cu sediul in BARLAD, str. General Naumescu nr.3 jud Vaslui, Contestatie inregistrata la autoritatea contractanta sub.nr.1388/28.02.2029, precum si cerere de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, urmand ca acestea sa fie solutionate conform Procedurii proprii.

 

cj Radulov Sorin

 

Solutionare contestatie

 

ERATA

 


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala, si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 17.08.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare - instalatii de climatizare

Caiet de sarcini - instalatii de climatizare

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare instalatii de climatizare

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare.


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala, si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 17.08.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare - containere frigorifica

Caiet de sarcini -  containere frigorifice

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare containere frigorifice

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare.


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala, si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 17.08.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare - constructie modulara prefabricata

Caiet de sarcini - constructie modulara prefabricata

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare constructie modulara prefabricata

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare.


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala, si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 17.08.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare - linie modulara de productie sucuri si nectaruri din caise si piersici

Caiet de sarcini -  linie modulara de productie sucuri si nectaruri din caise si piersici

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare  linie modulara de productie sucuri si nectaruri din caise si piersici

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare.


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala,  si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 10.07.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare

Caiet de sarcini - Utilaje agricole

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare utilaje agricole

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs. se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare


USV Timisoara deruleaza Proiectul "Infiintare plantatie pomicola prin reconversie si construirea anexa la exploatatia agricola de catre USAMVB – STATIUNEA DIDACTICA TIMISOARA”, proiect derulat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala, si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 10.07.2023 ora 15.00 oferta privind achizitia de PRODUSE, descrise mai jos.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Invitatia de participare

Caiet de sarcini - tractor agricol

Formulare operatori economici

Model contract de furnizare tractor agricol

 

Documentele de calificare precum si Formulare operatori economici completate de dvs. se vor transmite conform indicatiilor din invitatia de participare


Achizitie bunuri - Multifunctionala - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie bunuri - Camere web pentru conectare PC/laptop - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie bunuri - Pachet Ecran proiectie electric - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul " Asigurarea şi încurajarea accesului elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar în învăţământul terţiar de înaltă calitate în domeniul Ingineria Produselor Alimentare (IPA)”, finanțat prin Acordul de grant nr. 323/SGU/PV/III/18.06.2020,  și invită companiile interesate sa depună pana la data de 04.07.2022 ora 12.00 oferta privind achiziția de TRANSPORT, descrise mai jos.

 

În acest sens, atașam următoarele documente:


- invitația de participare;

- formularul de specificații;

- documentele de calificare precum si Anexa privind termenii şi condițiile de livrare completată de dvs se vor transmite conform indicațiilor din invitația de participare

    Va rugam confirmati primirea invitatiei si sa mentionati daca urmeaza sa depuneti o oferta sau nu.

 

Anunt de atribuire pentru achiziția SERVICII TRANSPORT PERSOANE


U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul " Asigurarea şi încurajarea accesului elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar în învăţământul terţiar de înaltă calitate în domeniul Ingineria Produselor Alimentare (IPA)”, finanțat prin Acordul de grant nr. 323/SGU/PV/III/18.06.2020,  și invită companiile interesate sa depună pana la data de 04.07.2022 ora 12.00 oferta privind achiziția de CONSUMABILE, descrise mai jos.

 

În acest sens, atașam următoarele documente:


- invitația de participare;

- formularul de specificații;

-  documentele de calificare precum si Anexa privind termenii şi condițiile de livrare completată de dvs se vor transmite conform indicațiilor din invitația de participare

    Va rugam confirmati primirea invitatiei si sa mentionati daca urmeaza sa depuneti o oferta sau nu.

 

Anunt de atribuire pentru achiziția CONSUMABILE


U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul " Asigurarea şi încurajarea accesului elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar în învăţământul terţiar de înaltă calitate în domeniul Ingineria Produselor Alimentare (IPA)”, finanțat prin Acordul de grant nr. 323/SGU/PV/III/18.06.2020,  și invită companiile interesate sa depună pana la data de 04.07.2022 ora 12.00 oferta privind achiziția de CATERING, descrise mai jos.

 

În acest sens, atașam următoarele documente:


- invitația de participare;

- formularul de specificații;

- documentele de calificare precum si Anexa privind termenii şi condițiile de livrare completată de dvs se vor transmite conform indicațiilor din invitația de participare

    Va rugam confirmati primirea invitatiei si sa mentionati daca urmeaza sa depuneti o oferta sau nu.

 

Anunt de atribuire pentru achiziția SERVICII CATERING


Servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/124388 cu titlul: "Măsuri active pentru creşterea participarii la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate Antre _S".

 

- Anunt participare_Servicii organizare evenimente

- Caiet sarcini_Lot1_Servicii organizare evenimente

- Caiet sarcini_Lot2_Servicii organizare evenimente

- Caiet sarcini_Lot3_Servicii organizare evenimente

- Contract servicii Organizare evenimente_model

- Formulare_Servicii organizare evenimente

- Fisa de date a achizitiei_Servicii organizare evenimente

 

Anunt atribuire contract Servicii organizare evenimente

 


Facultatea de Horticultura si Silvicultura din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul "Reducerea abandonului universitar pentru studenții Facultății de Horticultură şi Silvicultură din primul an de studiu, aflați în situație de risc, prin activități integrate de suport”, finanțat prin Acordul de grant nr. 189/SGU/NC/II din 11.09.2019,  si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 04.11.2021 ora 12.00 oferta privind achizitia de CONSUMABILE, descrise mai jos.

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

 


Achizitie bunuri - Platformă colaborativă - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie lucrari- Renovare spaţiu S1 (1 buc.) - rețea de date  - Proiect ROSE - Acord de grant nr.291/SGU/CI/III din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de executie


Achizitie bunuri- Pachet Software: Lot 1 – Microsoft office (34 buc.)  - Proiect ROSE - Acord de grant nr.291/SGU/CI/III din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de Specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie lucrari- Reconfigurare spaţiu interior S2 (1 buc.) - rețea de date  - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de executie


Achizitie bunuri - Pachet Videoproiectoare - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Consumabile - Proiect ROSE - Acord de grant nr.117/SGU/PV/II din 07.05.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Articole personalizate - Proiect ROSE - Acord de grant nr.117/SGU/PV/II din 07.05.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Servicii de catering pentru elevi - Proiect ROSE - Acord de grant nr.117/SGU/PV/II din 07.05.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie servicii - Transport elevi la si de la USAMVBT + transport la locaţiile de vizitare (ferme, alte locaţii) - Proiect ROSE - Acord de grant nr.117/SGU/PV/II din 07.05.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie bunuri - Copertina retractabila - Proiect ROSE -Acord de grant nr.291/SGU/CI/III din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Servicii specializate de consultanță și expertiză - Dezvoltarea și furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională și/sau antreprenoriat inovativ pentru 230 persoane din Grupul Țintă, respectiv 130 de studenți și 100 de elevi" - proiect POCU/379/6/21/124388

 

Notificare anulare procedura

 


Achizitie Consumabile - Proiect ROSE -Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Control acces centru de invatare - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018


Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Programul Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 20142021, “Program pentru energie în România”, Apel de proiecte Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE),

 

Denumirea proiectului: "RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development, cod proiect 2020/55421"

 

Invitație servicii studiu fezabilitate

 


Achizitie Pachet videoproiectoare - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie reluata Pachet mobilier (Lot 2) - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Pachet Paravan despartitor -Proiect ROSE - Acoord de grant nr. 100/SGU/CII/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Consumabile - Proiect ROSE -Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Mobilier - Proiect ROSE - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Facultatea de Horticultură şi Silvicultură din cadrul U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul "Reducerea abandonului universitar pentru studenții Facultății de Horticultură şi Silvicultură din primul an de studiu, aflați în situație de risc, prin activități integrate de suport”, finanțat prin Acordul de grant nr. 189/SGU/NC/II din 11.09.2019,  și invită companiile interesate sa depună pana la data de 03.12.2020 ora 12.00 oferta privind achiziția de CĂRȚI, REVISTE DE SPECIALITATE ȘI PUBLICAȚII SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE, descrise mai jos.

 

În acest sens, atașam următoarele documente:

- invitația de participare;

- formularul de specificații;

- documentele de calificare precum şi Anexa privind termenii şi condițiile de livrare completată de Dvs. se vor transmite conform indicațiilor din invitația de participare.


Achizitie Pachet Jaluzele rulou - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Pachet mobilier (Lot 2) - Proiect ROSE -Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Pachet mobilier (Lot 2) -Proiect ROSE-Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie Cuier metalic tip pom - Acord de grant nr.100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Invitație

Facultatea de Medicina Veterinara invita companiile interesate sa depuna pana la data de 27.11.2020 ora 12.00 oferta privind achizitia de Carti, reviste de specialitate si publicatii specifice activitatilor desfasurate descrise mai jos in cadrul proiectului ROSE 183/SGU/NC/II-2019, conform documentelor anexate.

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul "Suport academic si tutorial pentru studentii cu risc de abandon a studiilor universitare ai Facultatii de Bioingineria Resurselor Animaliere”, finanțat prin Acordul de grant nr. 186/SGU/NC/II din 11.09.2019, și invită companiile interesate sa depună pana la data de 26.11.2020 ora 12.00, oferta privind achiziția de Carti, reviste de specialitate si publicatii specifice activitatilor desfasurate descrise mai jos.

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul "Suport academic și tutorial pentru studenții cu risc de abandon a studiilor universitare ai Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere”, finanțat prin Acordul de grant nr. 186/SGU/NC/II din 11.09.2019,  și invită companiile interesate să depună până la data de 24.11.2020 ora 12.00 oferta privind achiziția de CONSUMABILE, descrise mai jos.

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Facultatea de Horticultură şi Silvicultură din cadrul U.S.A.M.V.B. Timișoara derulează Proiectul "Reducerea abandonului universitar pentru studenții Facultății de Horticultură şi Silvicultură din primul an de studiu, aflați în situație de risc, prin activități integrate de suport”, finanțat prin Acordul de grant nr. 189/SGU/NC/II din 11.09.2019,  și invită companiile interesate sa depună pana la data de 24.11.2020 ora 12.00 oferta privind achiziția de CONSUMABILE, descrise mai jos.

 

În acest sens, atașam următoarele documente:

 

- invitația de participare

- formularul de specificații

- documentele de calificare precum si Anexa privind termenii şi condițiile de livrare completată de dvs se vor transmite conform indicațiilor din invitația de participare


Invitatie

Facultatea de Medicina Veterinara invita companiile interesate sa depuna pana la data de 17.11.2020 ora 12.00 oferta privind achizitia de materiale Consumabile in cadrul proiectului ROSE 183/SGU/NC/II-2019, conform documentelor anexate

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie de bunuri - Echipamente - profil de personalitate persolog D-I-S-C - Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie de bunuri - Pachet 3 Echipamente: Lot 1 - Truse analize de sol - Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie de bunuri - Pachet software si truse demonstrative: Lot 2 -Pachet software si truse demonstrative Fizica - Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitie de bunuri - Pachet software si truse demonstartive  -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare

 


Achizitie de lucrari - Renovare spatiu S1  -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de executie


Achizitia de bunuri - Pachet Software -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni şi Condiţii de Livrare


Achizitia de bunuri - Pachet 2 Echipamente -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni şi Condiţii de Livrare

 

Anunt atribuire


Achizitia de bunuri - Pachet 1 Echipamente -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Formular de specificatii tehnice

Termeni şi Condiţii de Livrare

 

Anunt atribuire


Facultatea de Horticultura si Silvicultura din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul "Reducerea abandonului universitar pentru studenții Facultății de Horticultură şi Silvicultură din primul an de studiu, aflați în situație de risc, prin activități integrate de suport”, finanțat prin Acordul de grant nr. 189/SGU/NC/II din 11.09.2019,  si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 25.08.2020 ora 12.00 oferta privind achizitia de Aer conditionat-Inverter, descrise mai jos.

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

 


 Achizitie de lucrari - Renovare spatiu S1 -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III  din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de executie

 

Anunț de atribuire


Achizitia de Pachet confectii metalice -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de livrare

 

Anunt de atribuire


Achizitie de lucrari - Renovare spatiu S1 -  Proiect Rose - Acord de grant nr. 291/SGU/CI/III din 18.12.2019

 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Termeni si conditii de executie

 

Anunt atribuire


Licitație publică cu strigare pentru vânzare deșeuri feroase aflate în stare nedezmembrată obținute din casare seră

 

Anunțul

Documentație

 

Clarificări

 

Clarificare - suspendare licitatie

 


Achizitie  Pachet videoproiectoare - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Achizitie  Pachet tabla magnetica - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Achizitie  Scanner mobil - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Achizitie  Multifuncţional - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Achizitie Dispozitiv vizualizare desktop - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Achizitie Aparate de aer - Proiect ROSE - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II din 17.12.2018

 


Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 192/SGU/NC/II/2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 27.01.2020 ora 13.00 oferta privind achizitia de Bunuri, descrise si grupate pe Loturi.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:


Achizitie UPS proiect ROSE

 


Achizitie SWITCH proiect ROSE

 


Achizitie SOFTWARE proiect ROSE

 


Achizitie servere proiect ROSE

 


Achizitie monitoare proiect ROSE

 


Achizitie laptop proiect ROSE

 


Achizitie computere proiect ROSE

 


Facultatea de Horticultura si Silvicultura din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE si va invita sa depuneti pana la data de 29.11.2019 ora 12.00 oferta companiei dumneavoastra privind achizitia de echipamente IT si alte echipamente.

 

In acest sens, va rugam sa regasiti atasate urmatoarele documente:


Achizitie "Reconfigurare spatiu interior S3 (1 buc)" -Proiect ROSE Acord grant 100/SGU/CI/II

 

Invitație de participare

Caiet sarcini

Termeni și condiții de executie


Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 183/SGU/NC/II/2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 22.11.2019 ora 12.00 oferta privind achizitia de Consumabile

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Va rugam sa ne comunicati primirea invitatiei si intentia de a participa la ofertare.


Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 183/SGU/NC/II/2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 22.11.2019 ora 13.00 oferta privind achizitia de Mobilier

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Va rugam sa ne comunicati primirea invitatiei si intentia de a participa la ofertare.

 

CLARIFICARE

 


Anunt de atribuire

 

Raport de evaluare achizitie ECHIPAMENTE SI PERIFERICE


Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 183/SGU/NC/II/2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 14.11.2019 ora 13.00 oferta privind achizitia de Echipamente IT si periferice

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:

Va rugam sa ne comunicati primirea invitatiei si intentia de a participa la ofertare.


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 186/SGU/NC/II/11.09.2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 13.11.2019 ora 12.00 oferta privind achizitia de Consumabile

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:


Achiziţii CONSUMABILE, proiect ROSE, Acord de grant nr. 189/SGU/NC/II

 


Achiziţii MOBILIER ŞI ACCESORII, proiect ROSE, Acord de grant nr. 189/SGU/NC/II

 


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 186/SGU/NC/II/11.09.2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 08.11.2019 ora 12.00 oferta privind achizitia de Mobilier.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:


Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul USAMVB Timisoara deruleaza Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE 186/SGU/NC/II/11.09.2019 si invita companiile interesate sa depuna pana la data de 07.11.2019 ora 12.00 oferta privind achizitia de Echipamente Informatice.

 

In acest sens, atasam urmatoarele documente:


Achizitia 3 de Mobilier (1 set) proiect ROSE acord grant 100/SGU/CI/II

 

Invitație de participare

Specificații tehnice

Termeni și condiții de livrare


Achizitia de Pachet 2 mobilier (Lot 1) proiect ROSE acord grant 100/SGU/CI/II

 

Invitație de participare

Specificații tehnice

Termeni și condiții de livrare


Achizitia de Pachet 1 mobilier (Lot1) proiect ROSE Acord grant 100/SGU/CI/II

 

Invitație de participare

Specificații tehnice

Termeni și condiții de livrare


Achiziţii Echipamente IT şi periferice, în cadrul proiectului ROSE, Acord de grant nr. 189/SGU/NC/II

 

Invitație de participare

Specificații tehnice

Termeni și condiții de livrare


Achizitie Carti/reviste de specialitate/publicatii specifice activitatii desfasurate pentru proiectul ROSE nr.71/SGU/NC/I

 

Invitație

Specificații tehnice

Termeni și condiții de livrare


Achizitie lucrari Reconfigurare spatiu interior S1 - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Caiet sarcini


Achizitie lucrari Reconfigurare spatiu interior S2 - Acord de grant nr. 100/SGU/CI/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Caiet sarcini


Anunt achizitie consumabile in cadrul Proiectului ROSE acord grant 117/SGU/PV/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Specificatii tehnice


Achizitii Servicii Transport elevi la si de la USAMVBT + transport la locaţiile de vizitare (ferme, alte locaţii) in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr. 117/SGU/PV/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Specificatii tehnice


Achizitii Servicii catering pentru elevi in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr. 117/SGU/PV/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Specificatii tehnice


Achizitii Consumabile in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr. 117/SGU/PV/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Specificatii tehnice


Achizitii Articole personalizate in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr. 117/SGU/PV/II

 

Invitatie

Anexa invitatie

Specificatii tehnice


Achizitie Carti/reviste de specialitate/publicatii specifice activitatii desfasurate pentru proiectul ROSE nr.71/SGU/NC/I

Invitatie de participare

Specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitii consumabile in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr.71/SGU/NC/I

Invitatie de participare

Specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitii consumabile in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr.71/SGU/NC/I

Invitatie de participare

Specificatii tehnice

Termeni si conditii de livrare


Achizitii IT si alte echipamente in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr.71/SGU/NC/I


Invitatie de participare III

Specificatii tehnice III

Termeni si conditii de livrare III

Clarificare

Notificare anulare III


Anunt achizitie „Dotare autoturism centru de consiliere” - P.O.P.A.M.

DOCUMENTE


Anunt achizitie „Servicii informare si publicitate proiect ” - P.O.P.A.M.

DOCUMENTE


Anunt achizitie „Servicii de promovare - website si publicitate online” - P.O.P.A.M.

DOCUMENTE


Anunt „Servicii elaborare materiale publicitare promovare centru regional de consiliere ” - P.O.P.A.M.

DOCUMENTE


Achizitie mobilier centru de consiliere P.O.P.A.M.

Invitatie

Specificatii tehnice

Formulare

Contract (draft)


Anunt "Reabilitare sistem hidranti exteriori si camine de vizitare"

Invitatie

Caiet sarcini si lista cantitati

Formulare


Achizitii IT si alte echipamente in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr.71/SGU/NC/I

Invitatie de participare II

Specificatii tehnice II

Termeni si conditii de livrare II

Notificare 2 rezultat achizitii


Achizitii IT si alte echipamente in cadrul proiectului ROSE Acord de grant nr.71/SGU/NC/I

Invitatie de participare

Fise tehnice

Termeni si conditii de livrare

Notificare rezultat achizitii


Anunt achizitie "Servicii de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor din incinta USAMVBT Timisoara"

Invitatie participare

Caiet de sarcini

Formulare


Anunt achizitie bunuri – Mobilier, in cadrul proiectului ROSE, Acord de grant Nr. 51 SGU/NC/I din data de 23.11.2017

Invitatie participare

Specificatii tehnice

Termeni si conditii livrare


Anunt achizitie bunuri – IT si alte echipamente, in cadrul proiectului ROSE, Acord de grant Nr. 51 SGU/NC/I din data de 23.11.2017

Invitatie participare

Specificatii tehnice

Termeni si conditii livrare


Anunt achizitie realizare sistem de acces auto si pietonal

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Fise tehnice

Lista cantitati

Plansa dispunere bariere


Anunt achizitie „Lucrari reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii - USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari


Anunt „Plug reversibil cu 6 trupite la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract


Anunt achizitie „Plug reversibil cu 3 trupite la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract


Anunt achizitie „Remorca cerealiera la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari


Anunt achizitie „Lucrari reabilitare amfiteatru Zootehnie - USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Antemasuratori


Anunt achizitie „Semanatoare plante paioase la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract


Anunt achizitie „Utilaj de erbicidat la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract


Anunt achizitie „Utilaj de imprastiat gunoi la Statiunea Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract


Anunt achizitie directa „Lucrari reabilitare amfiteatru A2 Facultatea de Agricultura - USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Antemasuratori


Anunt achizitie „Lucrari reabilitare sala lucrari practice constructii Facultatea de Horticultura - USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Liste


Anunt achizitie „Lucrari reparatii acoperis sediu Statiune Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Liste


Anunt achizitie „Lucrari reabilitare grupuri sanitare - camin 2 USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

Contract lucrari

Antemasuratori


Anunt achizitie „Reabilitare sistem acces auto in incinta Campusului USAMVBT”

Invitatie

Formulare


Anunt achizitie „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru obtinere avize - TOTEM”

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie


Anunt achizitie „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru reabilitare amfiteatru Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii”

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie


Anunt achizitie „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare amfiteatru A2 Facultatea de Agronomie”

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie


Anunt achizitie „Servicii de consultanta si engeneering privind intocmire documentatii tehice pentru executie-reabilitare acoperis Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ”

Formulare

Invitatie de participare

Caiet de sarcini


Anunt achizitie „Proiectare, asistenta tehnica si executie Sistem de canalizare Statiune Didactica USAMVB Timisoara”

Invitatie

Caiet de sarcini

Formulare

DALI + Avize

DALI + lista de candidati


Anunt achizitie lucrari reabilitare sistem hidranti in campusul USAMVB Timisoara

Formulare (document editabil)

Caiet de Sarcini (pdf)


Anunt achizitie servicii de paza


Anunt anulare procedura de achizitie publica avand ca obiect: Lucrari de „Reparatii capitale Facultatea de Agricultura – instalatii interioare de incalzire”

ANUNT - REZULTAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Anunt de atribuire - achizitie de lucrari: "Reparatii capitale Facultatea de Agricultura - instalatii interioare de incalzire"

Achizitionare lucrari de "Reparatii capitale Faculateta de Agricultura - instalatii interioare de incalzire"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "Reparatii capitale Faculateta de Agricultura - instalatii interioare de incalzire"

Caiet de sarcini (.zip)

Formulare (.docx)

Raspuns solicitare clarificari - Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare

Raspuns solicitare clarificari - 2 - Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare


Anunt public - licitatie publica inchiriere spatii

Anunt public pentru inchiriere spatiu cu destinatia de farmacie veterinara


Anunt achizitie servicii de paza 2016

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Clarificare la achizitia de servicii de paza


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Anunt Atribuire Contract Servicii de Audit Extern


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Anunt atribuire consumabile


Anunt public - licitatie publica inchiriere spatii

Anunt licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor destinate automatelor de cafea
Caiet de sarcini
Clarificare

Anunt licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor destinate automatelor de fresh-food si snacks
Caiet de sarcini
Clarificare

Anunt licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiilor destinate desfasurarii activitatiilor de foto copiere si servicii de secretariat
Caiet de sarcini
Clarificare


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Anunt Achizitie Servicii de Audit Extern


Achizitionare lucrari de "Reabilitare spatii didactice cladiri Facultatea de Zootehnie si Medicina Veterinara, Facultatea de Horticultura si Silvicultura"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "Reabilitare spatii didactice cladiri Facultatea de Zootehnie si Medicina Veterinara, Facultatea de Horticultura si Silvicultura"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificari


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Anunt Achizitie Consumabile


Achizitionare "Amenajare cai de acces km 6 - Facultatea de Horticultura si Silvicultura"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "Amenajare cai de acces km 6 - Facultatea de Horticultura si Silvicultura"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achizitionare "Amenajare cai de acces Statiunea Tinerilor Naturalisti"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "Amenajare cai de acces Statiunea Tinerilor Naturalisti"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificare: Model contract executie lucrari

Clarificare cai acces


Achizitionare "Cai de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare si Facultatea de Management Agricol"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "Cai de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare si Facultatea de Management Agricol"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificare: Model contract executie lucrari

Clarificari referitor la solicitarea de clarificari privind reteta normelor de deviz DD02A1 [1] si DE11A1 [1] pentru achizitia de lucrari „Cai de acces Facultatea de Tehnologia produselor Agroalimentare si Facultatea de Management Agricol” 

Clarificare cai acces


Achizitionare servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei "Proiectare reparatii capitale Camin nr. 2"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei: „Proiectare reparatii capitale Camin nr. 2”

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificari: Referitor la solicitarea de clarificari inaintata de un ofertant pentru achizitia de prestari servicii de „Proiectare reparatii capitale camin 2”


Achizitionare Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei: "Proiectare sarpanta acoperis cladire sala de sport"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei: "Proiectare sarpanta acoperis cladire sala de sport"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificari referitor la solicitarea de clarificari inaintata de un ofertant pentru achizitia de prestari servicii de „Proiectare sarpanta acoperis cantina” si „Proiectare sarpanta acoperis cladire sala de sport”


Achizitionare Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei: "Proiectare sarpanta acoperis cladire cantina"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei: "Proiectare sarpanta acoperis cladire cantina"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificari referitor la solicitarea de clarificari inaintata de un ofertant pentru achizitia de prestari servicii de „Proiectare sarpanta acoperis cantina” si „Proiectare sarpanta acoperis cladire sala de sport”


Achizitionare lucrari de "ALIMENTARE CU APA DIN SURSE PROPRII"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Lucrari de"ALIMENTARE CU APA DIN SURSE PROPRII" Cod CPV: 45255500-4 Lucrari de foraj si de exploatare.

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)
 


Achizitionare lucrari de "RETEA ALIMENTARE CU APA STATIUNEA TINERILOR NATURALISTI"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: "RETEA ALIMENTARE CU APA STATIUNEA TINERILOR NATURALISTI" Cod CPV: 45255500-4 Lucrari de foraj si de exploatare.

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achizitionare lucrari de "REABILITARE CAMIN 1"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Lucrari de "REABILITARE CAMIN 1" Cod CPV: - 45453100-8

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achizitionare de lucrari de "RK cazan de incalzire VIESSMANN 3200 KW"

ANUNT privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: lucrari de "RK cazan de incalzire VIESSMANN 30200 KW", cod CPV-45331100-7

Caiet de sarcini cu lista de cantitati

Formulare (.zip)


Achizitionare servicii de proiectare pentru "RK instalatia de incalzire la Facultatea de Agricultura"

ANUNT privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Achizitionare servicii de proiectare pentru "RK instalatia de incalzire la Facultatea de Agricultura" cod CPV- 71321200-6

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

CLARIFICARE la solicitarea de clarificare a unui operator economic privind achizitia publica avand ca obiect: Servicii de proiectare pentru "RK instalatia de incalzire la Facultatea de Agricultura"


Achizitionare servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei "Acoperis sarpanta cladire Biblioteca"

ANUNT privind demararea achizitiei publice avand ca obiect: Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investitiei "Acoperis sarpanta cladire Biblioteca"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

CLARIFICARE la solicitarea de clarificare a unui operator economic privind achizitia publica "Acoperis sarpanta cladire Biblioteca", cod CPV 71319000-7, cod CPV 71322000-1


Achizitionare lucrari "Reparatii capitale acoperis Facultatea de Agricultura"

ANUNT privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Lucrari "Reparatii capitale acoperis Facultatea de Agricultura" Cod CPV: 45261900-3

Caiet de sarcini

Formulare:

 

Clarificari pentru achizitia publica „Reparatii capitale acoperis – Facultatea de Agricultura”
 


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia", cod SMIS 36396

Anunt Atibuire Contract de servicii Instruire Introducere in ArcGIS

Anunt Atribuire Contract de servicii Instruire - Managementul ariilor protejate


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia", cod SMIS 36396

Achizitie servicii de instruire cu titlul Introducere in ArcGIS

Achizitie servicii de instruire cu titlul Managementul ariilor naturale protejate


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Achizitie servicii sesiune de instruire


Achizitionare servicii de paza - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Precizare: Referitor la achizitia servicii de paza, precizam ca nu se solicita garantie de participare.
c.j. Radulov Sorin


ANUNT DE INTENTIE - achizitionare servicii de paza


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Achizitie autoturism


Anunt achizitie servicii de paza

ERATA
la FISA DE DATE a achizitiei "Servicii de Paza"
1. La articolul V.7) "Modul de prezentare a ofertei" in loc de "- Data limita pentru depunerea ofertei: 01.10.2012, ora 09.00; " se va citi "- Data limita pentru depunerea ofertei: 01.10.2013, ora 09.00; ".
2. La articolul V.9 din Fisa de date, "Deschiderea Ofertelor", in loc de "Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 01.10.2012 ora 10.00. Biroul Achizitii publice, Ofertantului castigator i se va comunica data incheierii contractului" se va citi "Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 01.10.2013 ora 10.00. Biroul Achizitii publice, Ofertantului castigator i se va comunica data incheierii contractului".

COMUNICARE CLARIFICARI


Anunt achizitie instalatii termice (sistem incalzire/racire) si linie tehnologica cantina – sistemul de decantare - deversare aferente Cantinei din cadrul campusului


Anunt achizitie reparatii campus/camine studentesti


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Realizare si montare panouri de constientizare


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect servicii organizare evenimente si tiparire/publicare materiale de constientizare/ promotionale


Anunt public - Licitatie publica inchiriere spatiu


Licitatie Spatii Temporar Disponibile (STD)


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt de atribuire privind achizitia publica avand ca obiect Servicii audit extern


 Anunt public - licitatie publica inchiriere spatii


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Servicii audit extern

cheilenerei.usab-tm.ro


Anunt atribuire contract servicii RCA 2013


Achizitie servicii RCA 2013

Cerinte:

1. Ofertantul nu va avea datorii la bugetul de stat sau local.
2. Activitatea sa fie desfasurata conform normelor legale, inclusiv Autorizatie valabila emisa de CSA.


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Achizitionare program ArcGis

Achizitie servicii de realizare si actualizare website

Anunt atribuire program ArcGis

Anunt atribuire servicii de realizare si actualizare website


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

 Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Furnizarea de bunuri UIP si echipamente pentru Administratia PN Cheile Nerei-Beusnita.

- LOTUL 1
- LOTUL 2
- LOTUL 3
- LOTUL 4

cheilenerei.usab-tm.ro

Clarificari si Raspunsuri:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa ne comunicati daca mai sunt si alte cerinte de calificare, formulare pentru depunerea de oferte la licitatia anuntata pe site-ul dvs.: Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Furnizarea de bunuri UIP si echipamente pentru Administratia PN Cheile Nerei-Beusnita.

Raspuns Solicitare clarificare 1:

1. Cerintele de calificare sunt enuntate in invitatiile de participare punctual, complet si nerestrictiv, pentru ofertantii care desfasoara activitatea licit, fara orice fel de constrangeri de natura financiara (debite) sau comerciala de drept public sau privat.

2. Oferta tehnica si financiara va cuprinde toate bunurile punctate in lotul respectiv, in conformitate cu cerintele tehnice solicitate.


Documentatie de atribuire achizitie Servicii de paza nr. 5705/14.09.2012


Documentatie de atribuire achizitie Servicii de paza nr. 4977/01.08.2012 - ANULAT


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect achizitionarea programului ArcGis 10

Anunt privind atribuirea programului ArcGis 10


Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritara 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timisului si ROSPA0095 Padurea Macedonia"

Anunt privind lansarea achizitiei publice avand ca obiect achizitionarea de bunuri pentru unitatea de implementare a proiectului (UIP)

Anunt de atribuire bunuri UIP

Anunt achizitionare consumabile

Anunt atribuire consumabile


 Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania - Republica Serbia
"Monitorizare si combaterea poluantului biologic invaziv  Ambrosia artemisifolia L. (spp.)"

IT equipments

Purchase of accesories for ambrosia control

Purchase of equipment for monitoring centre

Purchase of vehicle

Furniture

Herbicides and chemicals

Media campaign

Publication and promo material

Stationery and office supply


 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty