FacebookTwitterYoutubeInstagram

Proiect HEI4S3-RM

Home » Cercetare » Proiect HEI4S3-RM

 

PROIECT:

 

”Building ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials ”   cod HEI4S3-RM

 

Link proiect:

HEI4S3-RM - EIT HEI Initiative

 

 

 

Anunt:

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"din Timișoara anunță - selecția experților (etapa IULIE 2022) în cadrul proiectului ”Building ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials ” cod HEI4S3-RM

 


 

Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara este unul dintre Partenerii Principali implicați, alături de partenerul asociat Universitatea Politehnica din Timișoara, in implementarea proiectului HEI4S3 - “Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials”, coordonat de către Universitatea din Oviedo.

 

 

 

Scopul proiectului

 

Proiectul a fost creat pentru a realiza consolidarea capacității de inovare în Europa, pentru atingerea unei dezvoltări durabile pe termen lung, aplicând de la ideea economiei circulare pentru modernizarea sectoarelor extractive și cel al materiilor prime. Ideea care stă la baza economiei circulare este aceea că valoarea produselor, materialelor și resurselor trebuie menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea de deșeuri trebuie să fie redusă la minim. Astfel de activități aduc o contribuție importantă la eforturile UE de a dezvolta o economie durabilă, cu emisii reduse de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitive.

Proiectul își propune să consolideze parteneriatele dintre învățământul superior, organizațiile de afaceri și cercetare prin dezvoltarea unei căi inovatoare pentru universitățile antreprenoriale.

HEI4S3-RM este implementat ca parte integrantă a EIT (Institutul European de Inovație și Tehnologie). HEI (Instituții de Învățământ Superior) reprezintă un obiectiv cheie al EIT ca parte a noii sale strategii, planul strategic de inovare al EIT pentru perioada 2021 – 2027.

 

Metodologie

 

Partenerii implicați în procesul de implementare al proiectului HEI4S3-RM au roluri cheie în ecosistemele lor locale și regionale de inovare, fiind promotori relevanți ai Strategiei regionale de specializare inteligentă (RIS3) și majoritatea dintre ei demonstrează capacități importante de cercetare, dezvoltare și de predare pentru a construi și ghida bazele de cunoștințe pentru o producție primară durabilă, dar și pentru realizarea de servicii conexe. Acest lucru subliniază importanța rolului regiunilor și ecosistemelor regionale de inovare (Triunghiul cunoașterii), care implică concentrarea eforturilor instituțiilor de învățământ superior și a altor RDT-uri pentru a realiza lărgirea culturii inovaționale, dar și pentru a preda inovarea și antreprenoriatul, încurajând astfel dezvoltarea capacităților de cercetare și dezvoltare, dar și extinderea inițiativelor de cooperare deschisă, aliniate cu sectorul materiilor prime și cu sectorul minier. În acest scop, HEI4S3-RM își propune să construiască laboratoare de integrare a ecosistemelor la HEI pentru a promova specializarea inteligentă și inovația în materie de materii prime durabile. Accesibil, cu condiții favorabile (organizatorice, didactice, de cercetare, inovații, inovații de conducere) incluse în condițiile interdepartamentale de cercetare, cooperând în cadrul consorțiului, între Laboratoarele Integrate din Ecosistem (EIL).

 

Acesta include următoarele activități:

 

– construirea de laboratoare de integrare a ecosistemelor în fiecare dintre cele 6 universități partenere, pentru a sprijini specializarea inteligentă și inovarea în domeniul materiilor prime durabile;

– promovarea acțiunilor concrete, pentru dezvoltarea unei culturi antreprenoriale mai largi, dar și inovarea didactică și a antreprenoriatului în mediul academic;

– managementul proceselor cu utilizarea consiliilor de conducere de către universități;

– construirea capacității structurilor de sprijin multidisciplinare specifice care vor fi implicate în gestionarea procesului „HEI4S3-RM Inovation”

– schimb de bune practici între universitățile din UE.

 

Provocări

 

Principala provocare este reprezentată de conectarea universităților cu ecosistemele regionale și locale de inovare din domeniul activităților economiei circulare, în sectoarele materiilor prime și de minerit. Se va crea un grup de interese specific pentru studenți și un alt grup de interes pentru personalul de cercetare, academic și non-universitar din instituțiile de învățământ superior pentru a asigura, monitoriza și gestiona grupurile țintă ale Programului de formare propus care urmează activitățile de formare și care vor obține o certificare specific, cu recunoașterea participării lor în cadrul acestui proiect EIT-HEI. Elementul cheie este reprezentat de integrarea comunităților științifice din diferite părți ale Europei, ca parte a provocărilor comune legate de economia circulară și adaptarea la schimbările climatice care apar.

 

Pentru cine?

 

Proiectul se adresează instituțiilor europene de învățământ superior, care, datorită acestei inițiative, pot deveni motoare regionale de inovare și pot sprijini creșterea economică durabilă și pot crea locuri de muncă în toată Europa.

 

 

 

 

Parteneri academici:

 

University

Country

Web page

Universidad de Oviedo

Spain

https://www.uniovi.es/en/inicio

Universidad de Huelva

Spain

http://www.uhu.es/english/

University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timișoara

Romania

https://www.usab-tm.ro/en

Technical University of Georg Agricola

Romania

https://www.thga.de/en/

Lapland University of Applied Sciences

Finland

 https://www.lapinamk.fi/en

International Hellenic University

Greece

https://www.ihu.gr/ucips/
    

 

Parteneri non-academici:

 

University

Country

Web page

Mining and Metallurgy Institute Bor (MMI Bor)

Bondage

 

https://irmbor.co.rs/en/

Geological Survey of Slovenia

Slovenia

 

https://www.geo-zs.si/index.php/en

Pheno Horizon

Poland

 

http://phenohorizon.com/en/

 

 

Pentru informații suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să ne contactați: prorectoratstiințific@usab-tm.ro.

 

Sunt  programate următoarele cursuri:

 

Hydrogen economy and the future hydrogen usage

The use of Parametric Solid Modeling with Autodesk Inventor 

Data Modelling for materials engineering, processing, properties and durability

Digitalization at level of internal network

Externalization of the operation technology

Good Practices for Metallurgy of Copper

Risk management in post-mining and mining legacies

 


 

In cadrul Proiectului HEI4S3-RM, la care Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, este partener principal, în lunile noiembrie și decembrie se vor organiza o serie de webinar-ii tematice.

 

In zilele de 17 și 18.11.2022, între orele 16 - 18, se va desfașura cursul on-line, cu tematica ”Digitalization at level of internal networks”, derulat în cadrul proiectului HEI4S3-RM. Inscrierile se pot face prin scanarea codului QR


 

In datele de 21, 22.11.  și 15.12. 2022, între orele 18 - 20, respectiv 17 - 19, se va desfașura cursul on-line, cu tematica ”Communication to the Society and Awarness of the circular economy approach in the raw material sector”, derulat în cadrul proiectului HEI4S3-RM. Inscrierile se pot face prin scanarea codului QR

 


In datele de 24, 25.11.2022,  se va desfașura cursul on-line, cu tematica ”Risck management in post mining and mining legacies”, derulat în cadrul proiectului HEI4S3-RM. Inscrierile se pot face prin scanarea codului QR, cu 2 zile inaintea datei de desfasurare.


Cursul on-line cu tema: ”Introduction to Entrepreneurial Concepts” se va desfașura în zilele de 28 și 29 .11.2022. Inscrierile se pot face accesând codul QR, cu cel putin 2 zile înainte de data de începere.


 

Cursul on-line cu tematica ”Developing a Business Model Canvas for your entrepreneurial endeavor”, se va desfășura în zilele de 28, 30 noiembrie și 2 decembrie. Inscrierile se pot face accesând codul QR, cu cel puțin 2 zile înainte de data de începere.


 

Cursul se va desfașura în datele de 5 și 6 decembrie, în intervalul orar 10 - 12.30. Inscrierile se fac prin accesarea codului QR, cu cel putin 2 zile înainte de data de începere.


 

Cursul se va desfăsura în zilele de 12 și 13 decembrie, în intervalul orar 9.30 - 12.30. Înscrierile se fac prin accesarea codului QR, cu cel puțin 2 zile înainte de data de incepere a cursului.


 

Cursul cu tema: ”Hydrogen economy and the future hydrogen usage” se va desfășura în zilele de 7 si 9.12.2022, în intervalul orar 12 - 16. Inscrierile se fac accesând codul QR, cu cel puțin 2 zile înainte de data de începere.


 

In cadrul proiectului HEI4S3 RM, în datele de 13, 15 și 16 decembrie, se va desfașura cursul on line cu titlul: ”Data modelling for materials engineering, processing, properties, and durability. Inscrierile se fac prin accesarea codului QR, cu cel puțin 2 zile înainte de data de începere a cursului.


 

In cadrul proiectului HEI4S3 RM, în datele de 15 și 16 decembrie, se va desfașura cursul on-line cu tema: ”The use of Parametric Solid Modeling with Autodesk Inventor”. Inscrierile se fac accesând codul QR, cu cel puțin 2 zile înainte de data de începere a cursului.


 

In zilele de 12 și 13 decembrie,în intervalul orar 10 - 12,  în cladirea Facultății de Agricultură, parter, laboratorul de Stiințele solului se va desfășura programul de mentorat intitulat: ”Tehnici de pretratare a probelor de materii prime în vederea determinării conținutului de metale”. Program destinat studentilor din ciclul Master și Doctorat.


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 27.03 și 28.03.2023, se va desfasura webinarul cu tema: "The innovation projects importance for social acceptance of mining activities and the raw material industry".

Inscrierea se face accesând codul QR.

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 18, 19, 27.04.2023, se va desfasura webinarul cu tema: Managing Innovation and Entrepreunership at HEI - Good Practices for IP and Patenting Management

 

Inscrierea se face accesând codul QR:

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în data de 21.04.2023, se va desfasura webinarul cu tema: Sustainable mining and the digital mine role in the digital age

 

Inscrierea se face accesând codul QR:

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 2 si 4.05.2023, se va desfasura webinarul cu tema: Introduction to Entrepreneurial Concepts
Inscrierea se face accesând codul QR

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 2 si 4.05.2023, se va desfasura webinarul cu tema: Introduction to Entrepreneurial Concepts

Inscrierea se face accesând codul QR

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 13.09.2023, se va desfasura webinarul cu tema:

Creation of start-ups and Businesses Planning3

Inscrierea se face accesând codul QR sau la urmatorul link:  https://hei4s3-rm.eu/webinars/

 


 

In cadrul proiectului HEI4S RM, în datele de 28.09.2023 si 29.09.2023, se va desfasura webinarul cu tema:

 

 

Inscrierile Inscrierea se face accesând codul QR sau la urmatorul link:  https://hei4s3-rm.eu/webinars

 


 

In cadrul proiectului HEI4S3-RM, in datele de 10 si11 octombrie, se va desfasura work-shop-ul cu tematica de mai jos. Incrierile se pot face accesand codul QR

 


 

In cadrul proiectului HEI4S3-RM, in datele de 18, 19 si 20 octombrie, se va desfasura work-shop-ul cu tematica de mai jos. Incrierile se pot face accesand codul QR

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S3-RM, in datele de 05 -07 noiembrie, se va desfasura work-shop-ul cu tematica de mai jos. Inscrierile se pot face accesand codul QR

 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S3-RM, in data de 1 decembrie, se va desfasura work-shop-ul cu tematica de mai jos. Inscrierile se pot face accesand codul QR

 


 

 


 

In cadrul proiectului HEI4S3-RM, in datele de 25.04 si 26.04.2024, se va desfasura Workshop-ul intitulat:

 

"Mining and Raw Material Sector"

 

 

Inscrierile se fac accesand lin-ul: https://lnkd.in/dmexc6ym?trk=public_post-text

 


 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty