FacebookTwitterYoutubeInstagram

Proiect 6PFE

Home » Cercetare » Proiect 6PFE

Proiect

,,Creșterea impactului cercetării de excelență asupra capacității de inovare și a transferului tehnologic în cadrul USAMVB Timișoara’’,

finanțat prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

cod 6PFE

perioada de desfășurare Decembrie 2021 – Iunie 2024

dir.proiect: prof.dr. Isidora Radulov

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea infrastructurii de cercetare - Institutul de cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii, a capacități și competențelor în materie de cercetare - inovare, astfel încât să fie asigurată participarea la programele naționale și europene, precum și crearea unui ecosistem în care să fie facilitată corelarea în termeni reali între cererea și oferta de servicii de cercetare, asigurându-se transferul rezultatelor cercetării în piață.

 

Obiectivele specifice:

 

Obiectiv 1. Implicarea ICBB al USAMVBT în parteneriate internaționale strategice de cercetare – inovare bazate pe principii comune, angajament și reciprocitate, pentru promovarea valorilor europene de CDI și crearea unui spațiu global de cercetare și inovare.

 

Obiectiv 2. Centrul de Transfer Tehnologic al USAMVB Timisoara – platformă de asistență tehnica si de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei pentru dezvoltarea colaborarilor viabile cu parteneri din mediul economic public si privat.

 

Obiectiv 3. Consolidarea capacității de cercetare inovare a ICBB din cadrul USAMVBT prin dezvoltarea (capacitatii) resursei umane implicate in activitatea de CDI.

 

Obiectiv 4. Creșterea impactului national si internațional al cercetării științifice din cadrul USAMVBT, prin dezvoltarea bazei materiale și susținerea publicarii rezultatelor activității de cercetare.

 

 

 

Activitățile proiectului:

 

 Activitatea 1. Dezvoltarea capacității de CDI a ICBB pentru asigurarea performantei și vizibilitatii la nivel international și creșterea participării USAMVBT la programele europene

 

Activitatea 2. Integrarea ICBB în rețele internaționale de cercetare pentru asigurarea unei cercetări de excelență care să dezvolte și implementeze soluții inovatoare, noi tehnologii ca răspuns comun global la provocările emergente

 

Activitatea 3. Creșterea gradului de colaborare dintre ICBB și mediul economic, asigurându-se inclusiv utilizarea eficientă a infrastructurii CDI existente, pentru a răspunde provocărilor societale și pentru a dezvolta domeniile de SI la nivel național.

 

Activitatea 4. Promovarea activităților CDI, urmărindu-se oferirea de soluții viabile și servicii pentru societate și economie. precum și preluarea rezultatelor cercetării de către mediul economic

 

Activitatea 5. Dezvoltarea culturii antreprenoriale, orientată spre inovare, mobilizarea tinerilor către inovare și antreprenoriat, dezvoltarea de start-up-uri innovative

 

Activitatea 6. Stimularea colectivelor de tineri cercetatori prin integrarea doctoranzilor şi tinerilor doctori în activitatea CDI.

 

Activitatea 7. Cresterea performantelor in cadrul colectivelor de cercetare prin colaborari internationale

 

Activitatea 8. Atragerea de personal de cercetare national si international și creșterea gradului de multidisciplinaritate al echipelor de cercetare

 

Activitatea 9. Dezvoltarea bazei materiale și creşterea gradului de utilizare a echipamentelor  din cadrul ICBB pentru stimularea cererii şi ofertei de servicii de cercetare si tehnologice

 

Activitatea 10. Susținerea publicării rezultatelor activității CD, cu scopul valorificării lor sub formă de produse, servicii şi tehnologii innovative

 

Activitatea 11. Creșterea impactului activității CDI prin maximizarea utilizării rezultatelor activităţilor din cercetare şi dezvoltare tehnologică, diseminarea şi valorificarea acestora la nivel comunitar

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty