FacebookTwitterYoutubeInstagram

FDI 2022 domeniul 6

Home » Cercetare » FDI 2022 domeniul 6

Dezvoltarea capacității USAMVBT pentru inovare, transfer tehnologic si implementarea practicilor stiintei deschise

 

 

Proiect finanțat de către Consiliul Național pentru Finanațarea Învățământului Superior, prin FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – FDI 2022

Domeniul 6 Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.

 

 

 

Proiectul are ca scop dezvoltarea  capacității USAMVBT pentru implementarea  practicilor științei deschise, pentru diseminare, valorificare si transfer tehnologic a cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice și a vizibilității universității în plan național și internațional

 

 

Obiective și activități:

 

 

O1.Dezvoltarea transferului tehnologic şi a unei culturi instituționale în domeniul proprietății intelectuale

A1.1.Promovarea rezultatelor activității de CDI în vederea intensificării transferului tehnologic

  A1.2. Elaborarea cadrului procedural necesar încheierii contractelor de transfer tehnologic cu parteneri din mediul economico-social, non-academic, precum și înființări companiilor de tip spin-off

 

 

  O2. Dezvoltarea capacitații instituționale pentru implementarea practicilor de știință deschisă

 

A2.1. Implementarea practicilor de știință deschisă în gestionarea și utilizarea datelor deschise

A2.2. Asigurarea suportului privind publicarea rezultatelor cercetării în regim de acces deschis (Open Access)

A2.3. Implementarea practicilor de știință deschisă prin crearea de laboratoare deschise (OpenLab)

 

 

O3. Asigurarea sustenabilitatii proiectelor de cercetare in vederea sustinerii transferului de cunoastere

 

 A.3.1. Cresterea gradului de implicarea a tinerilor cercetatori in activitatea CDI

 A.3.2. Asigurarea suportului privind cercetările specific în vederea elaborării lucrărilor finale pentru toate ciclurile de studiu.

 

 

  Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

 

 - asigurare suport jurnal Advanced Research in Life Sciences (https://sciendo.com/pl/journal/ARLS )

- Platformă prezentare rezultate CDI

- Ghid de implementare a practicilor științei deschise

- Procedură înființare companii de tip spin-off

- Eveniment „Ziua laboratoarelor deschise din USAMVBT”

- 6 echipe de tineri cercetatori nou formate

-  Workshop cu prezentarea ideilor de cercetare ale echipelor de tineri cercetatori

-  materiale și consumabile pentru cercetare, în vederea elaborării lucrărilor finale, achizitionate

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty